Our Services

บริการของเรา

Medical Fund

กองทุนสุขภาพ
ไม่ทิ้งเบี้ย

รับสิทธิ์ รักษาพยาบาลฟรี สูงสุดถึงอายุ 85 ปี เพียงจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ 24,150 บาท ครั้งเดียว Medical Fund จะดูแลจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแทนท่าน ออมเริ่มต้นเดือนละ 10,000 บาท รับตั้งแต่แรกเกิด

Health Insurance

ประกันสุขภาพสุดคุ้ม
เบี้ยเบา เอาอยู่

เบี้ยวันละไม่ถึง 100 บาท คิดตามอายุ ได้ค่าห้องสูงสุด 6,000 บาท/วัน ค่ารักษา 35,000 บาท สูงสุด 300,000 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย

Asset Design

ออกแบบสินทรัพย์
กระแสเงินสด

ออกแบบสินทรัพย์ ได้ตามไลฟสไตล์ของคุณ สร้างสินทรัพย์มูลค่าเพิ่ม ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย ฟิลลิปรับรองผลตอบแทนต่อเนื่องสุงสุดถึงอายุ 95 ปี

Why Us?

ลูกค้าวางใจเลือกเรา

เบี้ยประกันน้อย คุ้มค่า คุ้มเงิน
บริการดี ตัวแทนติดต่อง่าย รับทุกสาย
ซื่อสัตย์ บอกหมด ไม่หมกเม็ด
เคลมง่าย
ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่าย
เลือกแบบประกัน ได้ตอบโจทย์คุณ
รับตั้งแต่แรกคลอด ไม่ต้องรอ 1 เดือน
ออกแบบทรัพย์สินเพื่อการเกษียณ สำหรับคุณ การันตีถึงอายุ 90 ปี

ลูกค้าของเรา

Our Happy Customers

BLOG

บทความ

RECENT

เมนู